Historická představení

DOBOVÉ AKCE NA HRADECH, ZÁMCÍCH A SLAVNOSTECH

Historické akce

Agenturám, obcím, městům, šermířským skupinám i jiným pořadatelům nabízíme naši účast na dobových akcích.

Sokolnictví patří k české historii už více než tisíc let. Proto i mi často navštěvujeme dobové akce, abychom mohli toto umění prezentovat i v jeho "historické" podobě.


Základem naší nabídky je "SOKOLNICKÉ LEŽENÍ" - tedy VÝSTAVA dravců a sov v počtu dle přání zákazníka a prostoru (4 - 12 ks, optimum je 6-8), kdy jsou ptáci po celou dobu akce, tedy zpravidla od rána do setmění, ve vyhrazeném prostoru (ideálně trávník pod stromy) a návštěvníci si je mohou po celou dobu prohlížet (neplatíte tak jen třeba půlhodinovou přítomnost sokolníka, ale celodenní atrakci). Samozřejmě je u nich nepřetržitě přítomna obsluha, oděná v kostýmu dle zaměření akce, která neustále s návštěvníky komunikuje a zodpovídá jejich dotazy. Dravci mají každý svůj dřevěný přístřešek, který zároveň dělá i kulisu celé akci. U dravců jsou vystaveny sokolnické pomůcky na výcvik dravců. Na přání můžeme dodat šermířský stan, lovecké psy a další rekvizity.


Další částí nabídky jsou LETOVÁ PŘEDSTAVENÍ. Bohužel mnohé prostory, kde jsou akce prováděny, nejsou vhodné pro představení s těmito zvířaty. Proto i letové ukázky nabízíme zvlášť. Jsou místa, kde není problém udělat plnohodnotné představení, někde ale musíme omezit počet létajících dravců na 2 - 3 jedince a někde si netroufneme pustit žádného. (Žádné peníze Vám nenahradí život či zdraví dravce, kterého si od prvního dne života sami vypipláte). Toto je tedy vždy na individuální dohodě.

Pro kalkulaci ceny nás kontaktujte na sokolnictvi@dvur-zvirat.cz. Nelze paušálně říci naše ceny. Ty se odvíjejí jednak od vzdálenosti k místu akce, požadavků na počet dravců a sov, letové ukázky (zda vůbec, počet a délka), náročnosti na vybavení a počet sokolníků, návštěvnosti a délce akce. Například velké dobové akce (s návštěvností mnoha tisíců lidí) navštěvujeme často i zcela zdarma, u trochu menších si mnohdy necháváme proplatit jen cestovní náklady.

Myslivecké akce

Pro naši účast platí obdobné podmínky jako pro historické akce (viz výše). V rámci podpory myslivosti však provádíme představení většinou v podstatě jen za náklady na dopravu. Vysvětlení níže.

Každý sokolník musí být v ČR zároveň i myslivcem. Myslivost však nemá u české veřejnosti moc dobré jméno, kvůli zcela běžnému (nikoliv ojedinělému) porušování předpisů, kdy jsou běžně stříleni vzácní dravci a sovy, šelmy i jiná zvířata. V naprosté většině případů není k odstřelu žádný důvod, neboť škody působené myslivcům jsou zcela zanedbatelné (např. orel mořský) a jde jen o důsledek výhry "masa" nad životem zvířete a omezenosti nad inteligencí držitele zbraně či jedu.

Přestože se musíme až příliš často stydět, že jsme rovněž myslivci, snažíme se českou myslivost podporovat našimi představení, kdy, jak naivně doufáme, alespoň ojedinělý myslivec-návštěvník, když uvidí dravce zblízka, ale tentokrát živého, si uvědomí, že tento tvor loví pro přežití své a své rodiny, zatímco člověk jen a pouze pro svou zálibu (ať už ve střílení, lovu či nedělním obědě).

Odměnou je nám objev mnoha myslivců, ať těch nejmladších či ze starších generací, ve kterých dříme opravdová láska k přírodě a myslivosti, kteří jsou často sami nešťastní, že jejich aktivita v ochraně přírody, angažování v mysliveckých slavnostech či třeba vedení kroužků mladých myslivců je jim opláceno nevraživostí od členů jejich vlastního sdružení. Pro nás je to však důkaz, že myslivci, respektující (všechny) zákony, které se myslivosti dotýkají, snažící se vychovat mládež k lásce k přírodě a myslivosti ještě existují a proto i nadále hodláme českou myslivost podporovat. 

Z našich akcí