Pro školy, školky, školičky...

Už od roku 1999 se zabýváme představování dravců a sov na základních školách a mateřských školkách celé České republiky. Programy se neustále vyvíjejí, stejně tak zvířata v nich účinkující se mění. Proto kdo viděl program před pár roky, nyní uvidí program s jinými zvířaty a jinými informacemi.


Dravci, sovy a člověk

Náš hlavní program

Zábavný vzdělávací ekoprogram s živými zvířaty a s jejich předvedením ve volném letu.

  10 - 15 druhů dravců a sov             (možné i podle Vašeho výběru)


        - cca 60 minut (45 - 75 dle domluvy)
        - až 3 skupiny v jednom dni
        - do 150 dětí v jedné skupině
 • přelety ptáků těsně nad hlavami dětí
 • přilétání zvířat na ruku dětem i učitelům
 • nejnižší ceny se zachováním nejvyšší kvality

Hlavní náplň základního programu


Základní program představí 10 - 15 druhů dravců a sov na příkladu živých exemplářů jako doplněk přírodopisu, biologie a EVVO, doplněný o další informace z dějepisu, zeměpisu a ochrany přírody týkající se vztahu člověka a dravých ptáků. Diskuze s dětmi a jejich zapojení do přímého kontaktu se zvířaty. Nejméně polovina ptáků bude představena také při volném letu.

Náš cíl?

Snažíme se, aby se děti dozvěděli zábavnou formou nejzajímavější informace o jednotlivých druzích dravých ptáků, z nichž mnozí balancují na pokraji vyhubení, a dozvěděli se, že za to většinou může jen člověk. Rádi bychom v nich vyvolali zájem o ochranu nejen dravců, ale celé přírody. Rovněž bychom dětem rádi představili historii soužití lidí a dravců, která sahá do dob před naším letopočtem. To vše formou přiměřenou věku těch nejmladších i brzkých absolventů.


Co uvidíte?

V základním programu dětem představíme průřez různými typy dravců a sov s nejrůznějšími zajímavými vlastnostmi, kterými se přizpůsobili k přežití v přírodě. Většinu z těchto ptáků uvidí za letu, a mnozí žáci budou mít příležitost nechat si na ruku přiletět káně nebo třeba puštíka, pro učitele máme připraveného velkého výra...


Účinkující?

Děti seznámíme s 10 - 15 zástupci ptačí říše.

Z následujícího seznamu našich ptáků vybíráme nejvhodnější dravce a sovy, tak aby byli co možná nejodlišnější:

(informace o jednotlivých druzích najdete v sekci Dravci, Sovy)


Dravci

 1. Orel skalní
 2. Orel bělohlavý
 3. Orel stepní
 4. Poštolka obecná
 5. Poštolka pestrá
 6. Sokol stěhovavý
 7. Raroh velký
 8. Raroh jižní
 9. Raroh indický
 10. Raroh lovecký
 11. Čimango falklandský
 12. Káně lesní
 13. Káně Harrisova
 14. Luňák červený
 15. Sup kapucín


Sovy

 1. Kalous ušatý
 2. Puštík obecný 
 3. Puštík bělavý
 4. Puštík bradatý 
 5. Sýček obecný
 6. Sova pálená bílá
 7. Sova pálená česká
 8. Výreček malý
 9. Výr bengálský 
 10. Výr velký 
 11. Výr africký
 12. Výr viržinský 
 13. Výr sibiřský

Kde by představení mělo být?


Zejména kvůli počasí umisťujeme naše představení do vnitřních prostor. I zapojení dětí je zde jednodušší a lépe tak zaujmeme i ty "méně vychované". Ideální je tělocvična, v nouzi si poradíme i s větší třídou. Tělocvična je však vhodnější, neboť při letu by dravci mohli poškodit výzdobu. Důležité je, aby čirá skla v oknech byla překryta mříží, sítí či záclonami jako prevence nárazu. Ukázky ve venkovních prostorech jsou v případě vhodných podmínek (absence vedení vysokého napětí, frekventované silnice a dalších nebezpečí) po předchozí dohodě také možné.

Pro koho?


Program je přizpůsoben věku dětí, takže je určen pro všechny třídy základní i mateřské školy. Protože s dětmi chceme udržet kontakt, snažíme se, aby jejich počet byl na jedno představení do cca 150 žáků (optimálně 110 dětí). Při větším počtu doporučujeme rozdělit děti na dvě až tři skupiny. Cena zůstává zachována, ať je představení jen jedno či tři za dopoledne (cena je vypočtena ze všech žáků dohromady). Díky tomu si odnesou více vědomostí a mají větší šanci, že právě oni budou mít na ruce některého z našich ptáků. 

Tento způsob je dle našeho názoru vhodnější než dělat představení pro několik stovek dětí najednou na hřišti, kde se jich polovina bude "zašívat" a druhá půlka stejně moc neuvidí, protože všichni ptáci budou mnoho metrů od nich. U nás to jsou pouhé centimetry. Někteří sokolníci sice vozí i přes dvacet dravců, ale přitom třeba hned několik jedinců od každého druhu (nebo jsou si ptáci natolik podobní, že je laik od sebe nerozpozná) a o každém stihnou říci jen pár vět. Děti tak již za pár minut nevědí, jací ptáci to vlastně byli. My jsme raději, když kromě "show" a pobavení si děti odnesou i vědomosti a tomu naši činnost přizpůsobujeme. Rovněž snaha sezvat na jedno hřiště děti z několika škol se nám příčí. Raději pojedeme na každou školu zvlášť a představení jim uděláme v jejich domovském prostředí.

Představení trvá cca 60 minut. Lze jej však krátit, pro mladší děti až na 45 minut, či naopak protáhnout pro ty starší.

Za kolik?


Cena za představení není jednoznačně daná. Každopádně v naprosté většině případů jsme nejlevnější z konkurence, která má představení o srovnatelné kvalitně a tomto množství ptáků.

Cena za žáka (neplatíte tedy žádný paušál) se stanovuje jednak náklady na dopravu a také množství dětí, které v daný den představení shlédne. Nejlevnější vstupné tak mají děti z velkých škol v našem blízkém okolí, vyšší pak malé školy na druhém konci ČR.

Malým školám se snažíme pomoci k nižšímu vstupnému tak, že ve stejný den navštívíme dvě menší školy blízko sebe a cenu za představení pak počítáme dle počtu žáků dohromady, jako bychom byli na škole jen jedné.

Naopak velkým školám o 400 a více dětech nabízíme výrazné slevy či dvoudenní působení.

Pro aktuální ceny platné pro Vaši školu a Vámi navržený počet dětí si prosím napište na sokolnickydvorec@email.cz nebo zavolejte na 775 934 648. Měníme je totiž většinou každý školní rok dle vývoje nákladů na dopravu.

Žáci základních škol, kteří jsou zdravotně postižení, neplatí. Zdarma je pochopitelně i účast pedagogů a jiného školního personálu. S absencí dětí, která nebyla v době objednání známa, se samozřejmě počítá - platí pouze skutečně přítomní žáci.

Z archivů škol