Naše sovy

SOVY V NAŠEM CHOVU

Sova pálená

Tyto alba

Dříve běžná sova, později téměř vyhubena. Dnes obývá převážně nížinné oblasti. Většina sov pálených žije v lidských stavbách - na starých půdách, kostelních věžích či stodolách. Díky své nenápadnosti a tajemnosti je opředena spoustou mýtů. . Obličej ve tvaru srdíčka zlepšuje sově sluch, podobně jako ušní boltce u lidí.

Nyní máme samečka Adámka.

Kalous ušatý

Asio otus

Můžete se s ním setkat i ve městech, kam rád zalétává hlavně v zimě. Díky množství stračích hnízd v parcích, které rád obsazuje, vyvádí mláďata i na velmi rušných místech. Velmi užitečný lovem myší. Dlouhé uši nejsou sluchový orgán, ale slouží především k maskování, kdy vylekaná sova tuto ozdobu z několika peříček vztyčí kolmo nahoru a s celým svým tělem napodobuje zlomenou větev. Otík.

Sýček obecný

Athene noctua

Jedna z nejvzácnějších sov. Dříve byl naopak jednou z nejběžnějších. Moderní zemědělství mu nevyhovuje, stejně jako kácení dutinových stromů a opravy a zateplování budov, zejména těch zemědělských. Podobně jako sova pálená rád žije na starých půdách, častěji než ona ale hnízdí i v dutininách zejména parkových stromů. Mimo drobných hlodavců loví i hmyz, zejména noční můry. Homér

Výr velký

Bubo bubo

Největší ze sov. I když si občas uloví i trochu větší zvíře, nejvíce jsou v jeho potravě zastoupeni hlodavci. S oblibou loví ježky. Obývá větší lesy a rád hnízdí na skalách či v lomech.  Vzhledem odpovídá přerostlému kalousu.  Na přestaveních máme samečka Helmuta, v chovu pak pár - Walburgu a Maxmiliána.

Výr viržinský

Bubo virginianus

Americká obdoba našeho výra velkého.  Na rozdíl od našeho výra žije i na volných prostranstvích a hnízdo pak má na osamělých stromech. Má dvě barevné formy - převážně šedou a převážně hnědou. Loví malé a střední hlodavce. Na fotce je náš sameček Cyril.

Výr bengálský

Bubo bengalensis

Vzhledem podobný našemu výru velkému, ale v polovičním provedení. Rovněž je o něco světlejší. živí se menšími savci a ptáky, občas chytí i plaza či obojživelníky. Žije v Indii a Pákistánu. Blažena.

Výr africký

Bubo africanus

Nejmenší z výrů. Najdeme ho hlavně na afrických savanách. Nejraději loví malé hlodavce, za kterými dokáže i docela rychle běhat po zemi. Náš sameček pochází z Německa a jmenuje se Baobab II.

Výreček malý

Otus scops

Druhá nejmenší česká sova. Požírá hlavně hmyz a proto je tažným zvířetem. U nás se vyskytuje velmi vzácně na jižní Moravě. Máme chovný pár a jednoho na představení -Kerberos

Kulíšek brazilský

Glaucidium brasilianum

Jedna z nejmenších sov na světě. I když je menší než výreček, loví většinou malé myšky, hmyz má hlavně jako zpestření. Obývá jihoamerické pralesy. Sameček Cvrk.

Puštík bradatý

Strix nebulosa

Severská sova žijící převážně ve Skandinávii, na Sibiři a Aljašce. Chytá hlodavce, nejraději pak veverky. Na představeních ukazujeme Evžena.

Puštík bělavý

Strix uralensis

Vzácně žije i v ČR. Několik párů hnízdí na Šumavě a v Beskydech. Je však u nás na hranici vyhubení. Oproti puštíku obecnému je mnohem větší a světlejší. Fanouš.

Puštík obecný

Strix aluco

Obývá celou ČR, hlavně větší lesy se starými stromy, ale často i větší městské parky. Velmi hlasitě houká. Užitečný lovem myší. "Rozárka" z Popelky. Náš je sameček Růžena.